A legtehetségesebb hallgatóit díjazta a MOME

A legtehetségesebb hallgatóit díjazta a MOME

Hetven hallgató pályázott a Stefan Lengyel Kiválósági Ösztöndíjra, közülük tizenhatan nyerték el a félévre szóló, havi 150.000 forintos támogatást. Ezen felül a nyertes hallgatóknak lehetőségük lesz külföldi és belföldi kiállításokon, szakmai rendezvényeken az adott szak nagyköveteként az egyetemet képviselni.

Stefan Lengyel a MOME jogelődjének számító Iparművészeti Főiskolán diplomázott. Nevéhez fűződik a magnetofon és a Ganz csuklós villamosának megtervezése, munkáit harminc alkalommal honorálták szakmai díjakkal. Magyarország mellett Németországban, Finnországban, Japánban, az Egyesült Államokban, Itáliában és Tajvanon is dolgozott. Volt az Esseni Egyetem és a MOME formatervező tanszékének vezetője, tanítványai ma világcégek vezető szakemberei. Ő hívta életre a MOME és a Mercedes-Benz együttműködését, aminek keretében a magyar hallgatók csaknem húsz éve tervezik Budapesten a jövő autóit. 2007-ben Moholy-Nagy-díjat kapott, 2008-ban pedig a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével tüntették ki.

 

Íme néhány kedvencünk:

Design Intézet | Guthy Máté | Formatervezés BA2 – Smart City

A buszmegálló egy könnyen megtalálható, megbízható, vezetékes ivócsappal biztosít iható csapvizet. Emellett célja, az esővízgyűjtésről kialakult negatív előítélek eloszlatása, a városlakók edukálása, érzékenyítése.

Témavezető: Keszei István

 

Elméleti Intézet | Vékony Anna | Designkultúra BA3 – Inkluzivitás és múzeumok

 

Pályázatom alapjául szakdolgozatom szolgál, melyben azt kutattam, hogy milyen lehetőségei vannak a megértési nehézséggel, azon belül is autizmussal élőknek ha múzeumot, kiállítást szeretnének látogatni. Külföldi és hazai példák alapján igyekszem feltárni a kiaknázatlan lehetőségeket az akadálymentesítés terén országunkban, s igyekszem ezekre megoldásokat keresni.

Témavezető: German Kinga

 

Építészeti Intézet | Laki Ábel | Épitőművész MA1 – Albertfalva-Átkelés a nagybaracskai szigetre

A féléves tervezés keretein belül az albertfalvai OTI telepre, egy 3,5 hektáros, jelenleg üres telekre terveztünk alacsony-sűrű beépítéssel létrehozott lakófunkció és a lakók életéhez tartozó közösségi tevékenységeket befogadó tereket. Tervezési koncepciónk alapja volt, hogy a lakófunkciót a telek északi oldalára sűrítjük, így meghagyva a telek déli részén egybefüggő zöld park alakul ki, teret adva a közösségi életnek. A terv vitaindító szándékkal született: eltér a szokványos vagy berögződött fogalmaktól, melyek a lakópark szó konnotációját alakítják, és a privát és publikus funkciók keveredését támogatja.

Témavezetők: Csomay Zsófia, Marián Balázs

 

Építészeti Intézet | Gulyás Janka | Építőművészet BA3 – Foghíjtelkek

A továbbfejlesztési koncepcióm foghíjtelkek felhasználására tesz javaslatot oly módon, hogy azok speciális szociális funkciót fogadjanak be. A kidolgozott terv alapján mintaterv készül a foghíjtelkek hasznosítására. 

 

Témavezető: Barcza Gergely, Kovács Csaba

 
Építészeti Intézet | Sinay Domonkos | Építőművészet BA1 – Híd tervezése a Mérai Világzenei Fesztiválra

A tavaszi félévben az erdélyi Méra Világzenei Fesztivál helyszínére terveztünk hidat, amely az emberi, közvetlen együttműködésre hívja fel a figyelmünket az emberi test fizikai mérete és a híd mérete közötti egyensúly segítségével. A híd a nyári építőtábor keretein belül fog megvalósulni. 

Témavezetők: Börzsei Tamás, Vass-Eysen Áron

 

Építészeti Intézet | Suba-Faluvégi Szilárd | Épitőművész MA1 – Agóra-Tervezési stúdió

Tervünk az ideális városi lakóövezet megfogalmazására tett javaslat, mely az átriumos ház tipológiáját alkalmazva, alacsony, intenzív beépítéssel és közösségi funkciókkal kiegészülve a közösség és az emberi lépték mellett érvel. Továbbfejlesztési koncepcióm egy építészeti kommunikációs kísérlet a szakma és a laikusok közötti szakadék áthidalására. Célja az építészeti tartalmat az animáción és a grafikán keresztül a társadalom szélesebb rétegei számára is fogyaszthatóvá tenni, ezáltal a lakhatási diskurzust élénkíteni, tematizálni.

Témavezetők: Csomay Zsófia, Marián Balázs

 

Média Intézet | Fülöp Szabolcs | Tervezőgrafika MA1 – Face Manifesto

Féléves projektemet folytatva 3D-s installációkat készítettem, majd azok kiállítási közegben megvalósítható tervét egészítettem ki egy Workshop épülettel továbbfejlesztési koncepcióként. Az épület különböző, általam vázolt funkciókkal felruházva egy stabil időtálló kreatív központ lehet.

Témavezetők: Lakner Antal, Marcell Tamás, Vargha Balázs

 

Média Intézet | Sas Vilmos | Tervezőgrafika BA1 – TYPOGRAPP

A TypogrApp egy vektoros szövegszerkesztő, amely művészeti intézmények tanulóinak ingyenesen elérhető. A vállalat célja a kreatív szféra támogatása. Profitja 50%-át tehetséggondozást támogató programokba fekteti, ösztönözve ezzel a szakmai fejlődést és a tervezői értékrend piaci érvényesülését.

Témavezetők: Marcell Tamás, Simon Péter Bence, Borbély Áron, Faragó Gergő

 

Forrás: https://mome.hu/hu/stefan-lengyel-kivalosagi-osztondij-osztondijasok-2021#additional_general_1-12

No Comments

Leave a Reply